Cách nấu cơm để tăng lượng tinh bột kháng tự nhiên đơn giản ai cũng có thể làm

Người ta ước tính rằng gạo là lương thực chính cho khoảng 3,5 tỷ người trên thế giới, hoặc hơn một nửa dân số thế giới.Cơm nguội sau khi nấu có thể tăng cường sức khỏe bằng cách tăng lượng tinh bột kháng trong nó.

Một nghiên cứu đã so sánh gạo trắng mới nấu với gạo trắng đã được nấu chín, để trong tủ lạnh trong 24 giờ và sau đó hâm nóng. Gạo được nấu chín sau đó để nguội có lượng tinh bột kháng cao gấp 2,5 lần so với gạo mới nấu .

Làm nguội tinh bột đã nấu chín được biết là gây ra sự thoái hóa tinh bột, làm tăng hàm lượng tinh bột kháng. Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của việc làm nguội cơm trắng nấu chín đối với hàm lượng tinh bột kháng và phản ứng đường huyết ở những đối tượng khỏe mạnh. 

Phép thử 1 : Đo hàm lượng tinh bột kháng trên gạo trắng mới nấu , gạo trắng nấu chín để nguội trong 10 giờ ở nhiệt độ phòng .

Phép thử 2: Đo hàm lượng tinh bột kháng trên gạo trắng nấu chín để nguội trong 24 giờ ở 4 ° C sau đó hâm nóng . 

Kết quả cho thấy, hàm lượng tinh bột kháng trong gạo phép thử 1 và 2 lần lượt là 0,64 g / 100 g, 1,30 g / 100 g và 1,65 g / 100 g.

 Phép thử 2 có hàm lượng tinh bột kháng cao hơn gạo phép thử 1, do đó được sử dụng trong nghiên cứu lâm sàng cùng với gạo đối chứng để mô tả phản ứng đường huyết ở 15 người lớn khỏe mạnh. Nghiên cứu lâm sàng là một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đơn chéo. Trong nghiên cứu lâm sàng, gạo thử nghiệm II làm giảm đáng kể phản ứng đường huyết so với gạo đối chứng (125 ± 50,1 so với 152 ± 48,3 mmol.min / L, p = 0,047). 

Kết luận: việc làm nguội cơm trắng đã làm tăng hàm lượng tinh bột kháng. Gạo trắng nấu chín để nguội trong 24 giờ ở 4 ° C sau đó hâm nóng lại làm giảm phản ứng đường huyết so với gạo trắng mới nấu.

Vậy cách nấu cơm để tăng lượng tinh bột kháng tự nhiên tốt nhất là:

Bạn nấu cơm như bình thường rồi để nguội trong 24 giờ ở nhiệt độ 4 ° C rồi hâm nóng lại trước khi ăn thì sẽ cho kết quả tốt nhất

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *