Quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng với chúng tôi. Quyền riêng tư này giải thích về dữ liệu cá nhân mà Tinh bột kháng xử lý, cách Tinh bột kháng xử lý dữ liệu cá nhân và mục đích của việc đó.

Tinhbotkhang.net hàm lượng tinh bột kháng trong sản phẩm được chứng nhận bởi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia của Bộ Y tế. Chúng tôi hiện đang là đơn vị tiên phong và duy nhất trong lĩnh vực sản xuất tinh bột kháng tại Việt Nam. Công suất sản xuất hiện tại của công ty là 10 tấn/tháng – tương đương 20.000 sản phẩm/tháng. Công ty hoàn toàn có khả năng tăng sản lượng lên 20 – 25 tấn/tháng nếu các đối tác có nhu cầu.

Các sản phẩm tinh bột kháng trong điều khoản này bao gồm các dịch vụ, sản phẩm và giải pháp cải thiện sức khỏe đường ruột theo chuẩn Chuyên Gia Y Tế của Tinhbotkhang.net.

 

Vui lòng đọc các thông tin chi tiết dành riêng cho từng sản phẩm trong quyền riêng tư này để được cung cấp thêm thông tin có liên quan.